Բարի գալուստ flegisto

Flegisto-ում մենք կարծում ենք, որ արտերկրից բուժաշխատողներ հրավիրելը կարևոր դեր է խաղում
Գերմանիայի առողջապահության ոլորտում:
Մեր նպատակն է կազմակերպել նոր ներգաղթած բուժաշխատողների աշխատանքի ընդունումը հիվանդանոցներում
և ծերերի խնամքի կենտրոններում և ցուցաբերել նրանց մեր աջակցությունը հնարավոր բոլոր հարցերում: Այս
կերպ մենք ոչ միայն բարելավում ենք մեր հիվանդների խնամքը, այլև ավելի լավ պայմաններ ենք ստեղծում
բուժաշխատողների և նրանց ընտանիքների համար:

Մեր աշխատանքը հիմնված է փորձառության, մշակութային ըմբռնման և մարդկային մոտեցման վրա: Մենք
համոզված ենք, որ կարող ենք սովորել միմյանցից և միասին ստեղծել դրական միջավայր։ Մեր գործն է ոչ միայն
նպաստել բուժաշխատողների մասնագիտական աճին, այլ նաև աջակցել և ուղեկցել նրանց որպես անհատներ:
Մենք առաջ ենք շարժվում, երբ մյուսները կանգ են առնում։

Մեր փիլիսոփայությունը բնութագրվում է նոր տանը ջերմ ընդունելությամբ և ինտեգրման ընթացքում
աջակցությամբ: Մենք գիտենք, որ հաճախ կարոտն ու միայնությունը օտարերկրացի բուժաշխատողների՝
Գերմանիայից հեռանալու պատճառ են հանդիսանում։ Այդ իսկ պատճառով մենք մեծ նշանակություն ենք տալիս
սոցիալական ինտեգրմանը և թիմային աշխատանքին: Մեզ հետ ոչ ոք մենակ չի մնում։ Մենք օժանդակում ենք մեր
թիմի նոր անդամներին այնպես, ինչպես տեղի գործընկերներին։

Մեր արժեքները հիմնված են հստակ տեսլականի, հանձնառու առաքելության և գնահատող վերաբերմունքի վրա:
Մենք հավատում ենք, որ մեր ջանքերը ոչ միայն կբարելավեն առողջապահության ոլորտը, այլև կստեղծեն
ներառական և աջակցող համայնք, որտեղ մենք սովորում ենք միմյանցից, հոգ ենք տանում միմյանց մասին և
միասին բարիք ենք գործում:

Բարի գալուստ flegisto, որտեղ մենք գիտակցում ենք միջազգային բուժաշխատողների աշխատանքի ընդունման և
ինտեգրման հետ կապված պատասխանատվությունը: Մենք մեզ պարտավորված ենք զգում մեր գործունեության
յուրաքանչյուր քայլում այս սկզբունքը ապրեցնելու և առաջ մղելու։